EN     IT       SP     PL      DE     FR     NL  

 

 

Kim jesteśmy

Deep-Insight to czołowa europejska firma z sektora B2B zajmująca się badaniem doświadczeń klienta. Siedziba Deep-Insight znajduje się w Irlandii, a klientów mamy w Europie, Australii i Nowej Zelandii.

Nasza wiarygodność wobec klientów i potencjalnych klientów

Kupując nasze usługi, otrzymują Państwo ochronę oraz wyrażają zgodę na praktyki w zakresie przetwarzania danych opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Celem gromadzenia danych jest otrzymywanie ocen online służących do sporządzania ocen jakości relacji z klientami i pracownikami. Dane są gromadzone, jeśli kontrahent zakupi ocenę. Kontrahent przekazuje nam listę kontaktów lub pracowników, które oceniamy i dla których mierzymy jakość relacji.

Nasi kontrahenci przekazują nam podstawowe dane klientów, takie jak imiona i nazwiska oraz adresy e-mail. Potrzebujemy tych danych w celu świadczenia naszym kontrahentom usług doradztwa w zakresie jakości relacji z klientem. Odbywa się to na zasadzie oceny online. Dane kontaktowe są przetwarzane w programie do przeprowadzania ankiet i gromadzenia danych Confirmit (drogą e-mailową) oraz przechowywane przez Deep-Insight. Wyniki ankiet są przetwarzane na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz przekazywane kontrahentom w postaci raportów PDF i poprzez portal internetowy. Serwer portalu internetowego znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii.

Dane klientów kontrahenta są przetwarzane przez firmę Confirmit (www.confirmit.com), czołowego dostawcę technologii badawczych.

Dane z ankiet przechowujemy przez czas określony umową z kontrahentem. Terminy te są różne dla poszczególnych kontrahentów.

Państwa informacje są Państwa własnością i nie mają Państwo obowiązku udostępniać ich nam, a ponadto mają Państwo prawo w każdym momencie wycofać zgodę.

Oprócz ochrony prywatności, którą zapewniamy, nasi zaufani partnerzy są niezależnie odpowiedzialni za zapewnienie przestrzegania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, zgodnie z poniższymi zasadami.

Wiarygodność partnerów kanałów Deep-Insight

Nasi zaufani partnerzy kanałów są odpowiedzialni za przetwarzanie niektórych informacji, jakie otrzymujemy. Na mocy umów zawieranych z nami partnerzy ci nie są upoważnieni do wykorzystywania takich informacji do innych celów niż cele przez nas określone oraz mają obowiązek zapewnienia ich poufności w takim samym stopniu, jaki my stosujemy w odniesieniu do tych informacji.

Nasi partnerzy kanałów gromadzą dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, na potrzeby świadczenia usług dla naszych kontrahentów. W ramach współpracy z Deep-Insight partnerzy kanałów zapewniają ten sam poziom ochrony danych i bezpieczeństwa, jak Deep-Insight.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Wykorzystujemy dane do 2 celów:

  • Ocena klientów i pracowników w imieniu kontrahentów
  • Poszukiwanie nowych klientów

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Deep-Insight stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa przeciwko nieuprawnionemu dostępowi – zmianie lub ujawnieniu danych. Obowiązują ścisłe wytyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych we wszystkich systemach Deep-Insight. Obejmuje to bezpieczną budowę systemu (bezpieczne serwery, zapory sieciowe i systemy zapasowe), bezpieczeństwo laptopów i bezpieczne przekazywanie danych. Dane są przechowywane na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii, a kopie zapasowe są tworzone regularnie.

Nasi konsultanci mają dostęp do danych. Dane te są przekazywane do naszej głównej siedziby w Irlandii, gdzie są przetwarzane w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych i prywatności.

Prawo do wglądu

Mają Państwo prawo do otrzymania kopii informacji osobowych na Państwa temat, posiadanych przez Deep-Insight. W razie pytań dotyczących tej kwestii prosimy o kontakt na adres dataprotection@deep-insight.ie

Jak można się z nami skontaktować

Treść oświadczenia o ochronie prywatności może ulegać zmianom, a zmiany będą aktualizowane na tej stronie.

W razie pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub gromadzenia i wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres:

Deep-Insight
Attention: Operations Manager

NSC Campus
Mahon, Cork
T12 YK7E
Republic of Ireland

Tel: +353 (0) 21 230 7025
Email: dataprotection@deep-insight.ie