EN     IT       SP     PL      DE     FR     NL  

 

Wie zijn wij

Deep-Insight is een vooraanstaand Europees Customer Experience (CX) bedrijf. Het hoofdkantoor van Deep-Insight is gevestigd in Ierland en onze klanten bevinden zich in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

Onze verplichting aan onze klanten en prospects

Door gebruik te maken van onze diensten heeft u recht op de bescherming en geeft u toestemming voor de gegevensverwerking zoals die wordt beschreven in deze Privacyverklaring.

Het doel van het verzamelen van gegevens is om online beoordelingen te ontvangen over de kwaliteit van klanten- en werknemersrelaties. De gegevens worden verzameld wanneer een van onze klant opdracht geeft om een kwaliteitsonderzoek uit te voeren. De klant levert ons een lijst met contacten of werknemers van wie wij de kwaliteit van hun relaties met de klant meten en beoordelen.

Onze klanten leveren ons de basisgegevens van hun klanten zoals namen en e-mailadressen. Wij hebben deze gegevens nodig om onze adviesdiensten over de kwaliteit van de klantenrelaties aan onze klanten aan te kunnen bieden. Het onderzoek heeft de vorm van een online vragenlijst. De contactgegevens worden verwerkt met Confirmits software voor onderzoek en gegevensverzameling (via e-mail) en wordt bewaard door Deep-Insight. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland en weer terug geleverd aan de klant in de vorm van een pdf-rapport en een online portal. Het online portal wordt gehost in het Verenigd Koninkrijk.

De klantgegevens van onze klanten worden verwerkt door Confirmit (www.confirmit.com), een vooraanstaand dienstverlener op het gebied van online onderzoekstechnologie.

Wij bewaren de onderzoeksgegevens zo lang als contractueel vereist wordt door onze klanten. Deze termijn varieert afhankelijk van het contract met de verschillende klanten.

Uw informatie blijft uw eigendom en u bent niet verplicht om die met ons te delen en u kunt ook op elk moment uw toestemming intrekken.

Naast de privacybescherming die wij bieden, zijn onze vertrouwde partners ieder voor zich zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van deze Privacyverklaring als hieronder beschreven.

De verantwoordelijkheid van de Channel Partners van Deep-Insight

Onze vertrouwde Channel Partners zijn verantwoordelijk voor het verwerken van een deel van de informatie die wij ontvangen. Als onderdeel van hun contract met ons zijn deze partners niet gemachtigd om dergelijke informatie te gebruiken voor doeleinden die niet door ons gespecificeerd zijn en ze zijn verplicht om de geheimhouding te respecteren waarmee wij die informatie behandelen.

Onze Channel Partners verzamelen persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres om onze diensten aan u aan te kunnen bieden. Via deze partnership met Deep-Insight bieden de Channel Partners hetzelfde beschermingsniveau en dezelfde veiligheid als Deep-Insight zelf.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor 2 doeleinden:

  • Beoordelingen door klanten en werknemers ten behoeve van onze klanten
  • Prospecting om nieuwe klanten te werven

Beveiliging en gegevensopslag

Deep-Insight neemt gepaste veiligheidsmaatregelen om zijn gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of bekendmaking. Er zijn strikte richtlijnen geïmplementeerd om de veiligheid te garanderen van alle gegevens op de systemen van Deep-Insight. Dit betreft onder meer de veilige set-up van de systemen (beveiligde servers, firewalls en back-upsystemen), laptop-beveiliging en veilige gegevensoverdracht. De gegevens worden opgeslagen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en er wordt regelmatig een back-up gemaakt.

Onze adviseurs hebben toegang tot de gegevens. Die gegevens worden overgedragen aan ons hoofdkantoor in Ierland waar deze op een veilige manier worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

Inzagerecht

U hebt het recht om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die Deep-Insight over u bewaart. Neem contact op met dataprotection@deep-insight.ie als u vragen heeft met betrekking tot dit soort verzoeken.

Contact met ons opnemen

Onze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt en de laatste versie kan op deze pagina worden ingezien.
Als u nadere informatie wilt over deze Privacyverklaring of hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres:

Deep-Insight
T.a.v.: Operations Manager

NSC Campus
Mahon, Cork
T12 YK7E
Republic of Ireland

Tel: +353 (0) 21 230 7025
Email: dataprotection@deep-insight.ie